Sharp logo

Wonder House 


Wonder House ( 1983; courtesy of Hideki / Japan )
Note Use a japanese font.

Wonder House screen shot

Wonder House screen shot

Name &
download
size
Type Language
Wonder House
( 11 kb )
OBJ English
Japanese

Close window


Go to the top of this page

last updated October 16, 2002
sharpmz@sharpmz.org